Policy/Affärsidè

Simrishamns varv AB ska vara en av de ledande leverantörerna av varvstjänster på ost- och sydkusten. Vi skapar ekonomisk effektivitet och uppnår långsiktig lönsamhet genom att göra rätt saker på rätt sätt på avtalad tid.

Vi bedriver ett framskjutet kvalitetsarbete för att minska antalet reklamationer. Vi ska infria, och om möjligt överträffa, våra kunders krav och förväntningar samtidigt som vi alltid inom alla område ska söka förbättrings- och utvecklingsmöjligheter.

Vi minska kontinuerligt vår miljöpåverkan, med fokus på återvinning, energi och kemikalieområdet. Vi värnar om vattenmiljön. Vid inköp är det vår ambition att granska och utvärdera om det finns ett bättre miljöval. Vi stävar efter att använda miljömärka produkter i vår verksamhet. Vi ökar återvinningsgraden av avfall. Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras.

Vi ser till att tillämpliga lagar och krav skall följas är ett minimum i vårt arbete, samtidigt som vi med rätt och säkert handhavande av material och utrustning undviker olyckor och begränsar varje slag av förorening. För att förverkliga våra mål ska verksamheten bedrivas i en god arbetsmiljö som stödjer lärande och utveckling samt förebygger ohälsa och olycksfall.

Björn Andersson

VD

vatten

Simrishamns varv AB ska vara en av de ledande leverantörerna av varvstjänster i ost- och sydkusten.

Vi skapar ekonomisk effektivitet och uppnår långsiktig lönsamhet genom att göra rätt saker på rätt sätt på

avtalad tid.

Vi bedriver ett framskjutet kvalitetsarbete för att minska antalet reklamationer. Vi ska infria, och om

möjligt överträffa, våra kunders krav och förväntningar samtidigt som vi alltid inom alla områden ska söka

förbättrings- och utvecklingsmöjligheter.

Vi minskar kontinuerligt vår miljöpåverkan, med fokus på återvinning, energi och kemikalieområdet. Vi

värnar om vattenmiljön. Vid inköp är det vår ambition att granska och utvärdera om det finns ett bättre

miljöval. Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet. Vi ökar återvinningsgraden

av avfall. Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras.

Vi ser att tillämpliga lagar och krav skall följas är ett minimum i vårt arbete, samtidigt som vi med rätt och

säkert handhavande av material och utrustning undviker olyckor och begränsar varje slag av förorening.

För att förverkliga våra mål ska verksamheten bedrivas i en god arbetsmiljö som stödjer lärande och

utveckling samt förebygger ohälsa och olycksfall.

Björn Andersson

Vice V