Mer information

 Varvet fick i uppdrag av försvarsmakten att bygga om en av deras båtar med en ny överbyggnad. För att klara uppdraget på kortast möljiga tid bestämdes att båten skulle laserskannas och 3D-modelleras. Varvet vattenskär ut alla delarna så sammanpassning och svetsning ska gå så smidigt som möjligt, det är som att bygga Lego, säger Lukas (svetsare på varvet). Med denna nya teknik kan vi korta ledtiderna betydligt.

Det är en stor fördel att ha kunskapen och tekniken i huset, säger Björn

Kabusa överbyggnad 600px