Nyheter

 Mätfartyg

MarCon Teknik AB har gett varvet i uppdrag att uppgradera fartyget till ett mätfartyg. Det kommer att bli ett nytt navigationssystem och diverse skrovarbete.