Nyheter

 

 

Öckeröborgen köper in sig i två varv

 

Tenö Varv i Vaxholm och Simrishamns Varv tillförs Öckeröborgen, som redan innan affären driver två varv.

Öckeröborgen AB, som genom dotterbolag driver varven Ö-varvet och Hässlö varv, går in som ägare i Tenö Varv och Simrishamns Varv. 

Öckeröborgen AB bildar tillsammans med ägarna till Simrishamns Varv och Tenö Varv ett nytt, gemensamt ägt moderbolag Maringruppen Norden AB för de två varven. Simrishamns Varv har hittills ägts av Björn Andersson, Martin Andersson och Johan Andersson. Tenö Varvs ägare är Thomas Marshall, Pär Isberg, Urban Fridén och det finska varvet Uudenkaupungin Työvene.

Fortsätter

I och med affären lämnar Sven Johansson sitt ägande i varven och fokuserar på att fortsätta att utveckla den industriella och kommersiella verksamheten inom Imatech Marin & Industri AB, ett företag som ingår i Öckeröborgen.

Björn Andersson, Martin Andersson och Johan Andersson i Simrishamn och Thomas Marshall, Pär Isberg och Urban Fridén i Tenö fortsätter med den nya ägaren att utveckla verksamheten vid varven.

Visionen och målet är att utveckla ett samarbete och konkurrensfördelar med den styrka och personalkompetens som varven gemensamt besitter.

– Förutsättningarna för att vara marknadsledare i vårt sätt att möta våra kunder med kvalité, pris och leverans i högsta klass har i och med detta bara blivit bättre, kommenterar Örjan Backman, ägare i Öckeröborgen.