Nyheter

 Scanö - vinsch 600px

Varvet har tillverkat och monterat en ny torktrumma.

Scanö - tråltrumma 600px

Tråltrumman i aktern har breddats och delar av akterpartiet byggs nytt.

Scanö - akter1 600px

Det nya akterpartiet börjar ta form.