Arbejdsmiljø

Vi skal have et arbejdsmiljø, hvor vores medarbejdere finder arbejdet motiverende og føler sig trygge i deres hverdag, både med hensyn til det fysiske og det mentale miljø.

Vores arbejdsmiljøpolitik:

  • Aktiviteterne skal gennemføres i et godt arbejdsmiljø, der understøtter læring og udvikling og forebygger dårligt helbred og ulykker.
  • Love og krav skal følges i vores arbejdsmiljøarbejde, samtidig med at vi hele tiden forbedrer forvaltningen af vores arbejdsmiljøsager og arbejdsmiljøresultater.
  • Vi skal udvikle os i samarbejde med vores medarbejdere, så opgaverne opfattes som meningsfulde og stimulerende. At tilbyde et stimulerende arbejdsmiljø med tilfredse og engagerede medarbejdere er en vigtig succesfaktor. Medarbejderen skal have tid til afslapning og fritid for at få nye kræfter.

Vores arbejdsmiljømål:

  • Et godt arbejdsmiljø, der understøtter læring og udvikling og forebygger dårligt helbred og ulykker.
  • 100 % tilfredse og engagerede medarbejdere.
  • Rekruttering og udvikling af de rette medarbejdere med de rette kompetencer.
  • Forebyggelse og minimering af sygefravær til under landsgennemsnittet på 4 %.
  • Nulvision for arbejdsskader.
  • Delagtighed gennem løbende information om lønsomhedsovervågning i individuelle projekter.