El

Vi håndterer alt i vekselstrøm og jævnstrøm op til 1000V/Ac, 1500V/Dc. Vi konstruerer elektriske systemer, udvider eksisterende systemer, monterer udstyr, leverer tegninger, beregninger og reparationer.