Forretningsidé

Vores vision er at

  • være den førende leverandør af tjenester til kommercielle skibsfart
  • skabe en god arbejdsplads for vores medarbejdere
  • være et effektivt, men behageligt sted for vores kunder
  • forvalte kapital og kompetence samt holde traditionerne i hævd
  • udføre det daglige arbejde efter bedste evne og udnytte virksomhedens ressourcer på en fornuftig måde.
  • tage ansvar for kunden, også i gode tider
  • skabe en god arbejdsplads for medarbejderne inden for rammerne af en forsvarlig økonomistyring og sørge for, at udviklingen af virksomheden er positiv
  • blive i skibsværftsbranchen og/eller hvad der på lang sigt gavner skibsværftsbranchen eller skaber sidekompetence til at udvikle den
  • være glade og taknemmelige.