Miljø

At levere høj kvalitet til vores kunder, samtidig med at vi tager hensyn til vores miljø, er meget vigtigt for os.

Vi arbejder aktivt på at styre virksomhedens drift, så belastningen på miljøet gradvist mindskes. Miljøhensyn skal karakterisere alle aktiviteter og tages i betragtning i hver enkelt beslutning.

Vores miljøpolitik:

Vi leverer tekniske løsninger til en mere miljøeffektiv erhvervsmæssig skibsfart.

Mange af vores kunder er direkte afhængige af et sundt hav for deres virksomhed.

Vores fokus på miljøet er en investering i tilliden hos kunder, omgivelser og medarbejdere.

  • Vi vil reducere eller, hvis det er muligt, undgå enhver negativ miljøpåvirkning i virksomheden. Det skal være tydeligt for alle, at vi har et aktivt miljøarbejde!
  • Vi vil arbejde på løbende forbedringer og stræbe efter at reducere ressourceforbruget, energiforbruget og affaldsmængden.
  • Vi vil også arbejde på at forebygge ulykker, der kan føre til udslip af forurenende stoffer.
  • Vores miljøarbejde skal styres af forretningsmæssighed og engagement, og vi skal overholde gældende miljølovgivning og andre krav.
  • Vores miljøarbejde skal gøre det nemmere at være kunde og gæst hos os.

Miljømål
Vi skal gennem et aktivt miljøarbejde sikre en minimal miljøpåvirkning for at opnå en langsigtet bæredygtig miljøudvikling.