Sikkerhed

Simrishamns Varv arbejder aktivt med virksomhedens og kundens sikkerhed. Det betyder blandt andet, at der skal ske koordinering af de aktiviteter, der varetager sikkerhedsarbejdet i virksomheden.

Sikkerhedsgruppen varetager:

 • Koordination af sikkerhedsarbejdet
 • Risikostyring, forsikringer
 • Brandsikring, overvågning
 • Passage og alarm
 • Koordinering af fysisk arbejdsmiljø og miljøarbejde
 • Udvikling af miljøledelsessystemet
 • Koordinering af tilladelsessager vedrørende kemikalier, brandfarlige produkter
 • Sagsbehandling af arbejdsskader – anmeldelser og indberetninger om hændelser
 • Kontakt med myndigheder og andre interessenter vedrørende spørgsmål af sikkerhedskarakter

SÄK 20

I 2019 har foreningen Sveriges Varv med Arbetsmiljöverkets velvillige tilladelse
besluttet at anvende nævnte ”ARBETEN PÅ FARTYG” som foreningens eget sikkerhedsreglement SÄK 20 i en opdateret og moderniseret form i tillæg til Arbetsmiljöverkets vejledningsdokument.

For mere information læs SÄK 20

Sikkerhedspolitik

Denne politik omfatter sikkerhedsarbejde inden for Simrishamns Varv AB og beskriver:

 • Ydre sikkerhed
 • Indre sikkerhet
 • Informationssikkerhed

Formålet med sikkerhedsarbejdet er at forebygge ulykker hos virksomheden, vores ansatte, kunder og andre samarbejdspartnere. Den administrerende direktør er yderst ansvarlig for sikkerheden på Simrishamns Varv AB.

Sikkerhedspolitikken omfatter alle dele inden for Simrishamns Varv AB inkl. kontakter med eksterne interessenter.