Partners

Vi har ett stort antal leverantörer som finns med i de flesta projekt och där vi har ett mycket tätt samarbete med dagliga kontakter. Dessa leverantörer är ledande på marknaden och vårt förhållande till dessa gör att våra kunders behov tillgodoses med högsta prioritet.


Volvo Penta

Vi är auktoriserade Volvo Penta återförsäljare inom deras kommersiella segment.


Scania

Vi är auktoriserad Scania återförsäljare inom deras kommersiella segment.


CAT

Vi är auktoriserad återförsäljare för Caterpillar och servar sedan många år de flesta av de Caterpillar motorer som finns i södra Sverige.

FPT

Vi är auktoriserad FPT återförsäljare inom deras kommersiella segment.

John Deere

Vi är auktoriserad John Deere återförsäljare inom deras kommersiella segment.