Ytbehandling

På vår anläggning utför vi också alla typer av ytbehandlingar för fartygskonstruktioner. Våra tjänster består av vattenblästring, rostskyddsmålning och sprutning.