Leveransvillkor

Vi arbetar och levererar varor samt tjänster enligt AVR 10-5 , SAFE 18 och NLM 10.