Om företaget

Image
Simrishamns varv AB

Ett komplett varv i ständig utveckling

Simrishamns varv är ett lokalt företag med en verksamhet som sträcker sig långt utanför idylliska Österlen.

I flera decennier har vi servat och underhållit fiskefartyg i vårt närområde och i takt med tiden och marknadens förändring har vi utvecklat vår verksamhet.

Under de senaste åren har vi gjort en del satsningar för att vara en attraktiv samarbetspartner för våra kunder men också för att göra vår verksamhet mer miljövänlig. Vi var till exempel bland de första varven i Sverige att installera en reningsanläggning för slipens processvatten.

Vi ser ljust på framtiden och hoppas att vi kan fortsätta att utveckla vår verksamhet. Redan idag är vi en betydande arbetsgivare för människor i Simrishamn med omnejd och bidrar till att bygden är levande.

Björn Andersson

VD Simrishamns varv

0 ton

Slip

0 bar

Vattenbläster

0 liter

Vakuumtank

Vår affärsidé

Kvalitet

Simrishamns varv ingår i Öckeröborgen koncernen. 

Vår kvalitetspolicy är att genom ett aktivt kvalitetsarbete, som ständigt utvecklas skapa ökad lönsamhet och kundtillfredsställelse.

Vårt kvalitetssystem bygger dels på föreskriven standard men är också baserat på klassningsorgan och kundkrav samt bestämmelser som är fullt spårbart och egenkontrollerat med fullständig dokumentation om kunden så önskar.

Simrishamns varv - Sjöräddningen

Vår kvalitetspolicy

Kvalitetsmål

Att alltid leverera rätt utfört arbete och rätt produkt i rätt tid till rätt pris, baserat på korrekt projektplanering och behovsanalys.

Miljö

Att leverera hög kvalitet till våra kunder och samtidigt ta hänsyn till vår miljö är mycket viktigt för oss.

Vi arbetar aktivt med att styra företagets verksamhet så att belastningen på miljön successivt minskar. Hänsyn till miljön ska prägla hela verksamheten och vägas in i varje enskilt beslut.

Miljömål
Genom aktivt miljöarbete säkerställa minsta möjliga miljöpåverkan för att uppnå en långsiktigt hållbar miljöutveckling.

Att leverera hög kvalitet till våra kunder och samtidigt ta hänsyn till vår miljö är mycket viktigt för oss.

Vi arbetar aktivt med att styra företagets verksamhet så att belastningen på miljön successivt minskar. Hänsyn till miljön ska prägla hela verksamheten och vägas in i varje enskilt beslut.

Miljömål
Genom aktivt miljöarbete säkerställa minsta möjliga miljöpåverkan för att uppnå en långsiktigt hållbar miljöutveckling.

Vår miljöpolicy

Vi bidrar med tekniska lösningar för en miljöeffektivare yrkessjöfart.

Många av våra kunder är direkt beroende av friskt hav för sin verksamhet.

Vår satsning på miljö är en inven­tering i förtroende hos kunder, omgivning och anställda.

Vårt miljöarbete ska göra det lättare att vara kund och gäst hos oss

Vi bidrar med tekniska lösningar för en miljöeffektivare yrkessjöfart.

Många av våra kunder är direkt beroende av friskt hav för sin verksamhet.

Vår satsning på miljö är en inven­tering i förtroende hos kunder, omgivning och anställda.

Vi ska minska eller om möjligt undvika varje negativ miljö­påverkan i verksamheten.
Det ska märkas att vi har ett aktivt miljöarbete!

Vi ska arbeta med ständiga förbättringar och sträva efter minskad resurs­användning, energiförbrukning och avfallsmängd.

Vi ska även arbeta med att förebygga olyckor som kan leda till utsläpp av föroreningar.

Vårt miljöarbete ska styras av affärsmässighet och engagemang och vi ska följa gällande miljölagstiftning och andra krav.

Vårt miljöarbete ska göra det lättare att vara kund och gäst hos oss

Vi ska även arbeta med att förebygga olyckor som kan leda till utsläpp av föroreningar.

Vi ska arbeta med ständiga förbättringar och sträva efter minskad resurs­användning, energiförbrukning och avfallsmängd.

Vi ska minska eller om möjligt undvika varje negativ miljö­påverkan i verksamheten.
Det ska märkas att vi har ett aktivt miljöarbete!

Vårt miljöarbete ska styras av affärsmässighet och engagemang och vi ska följa gällande miljölagstiftning och andra krav.

Arbetsmiljö

Vår arbetsmiljö skall utformas på så sätt att våra medarbetare finner arbetet motiverande och att man känner trygghet i sin vardag, både vad avser den fysiska och den psykiska miljön.

Vår arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljömål

Säkerhet

Simrishamns varv arbetar aktivt med verksamhetens och kundens säkerhet.

Vilket innebär bland annat att säkerställa att samordning sker av de aktiviteter som handhar säkerhetsarbetet i verksamheten.

Arbetare på Ö-varvet svetsar

Säkerhetsgruppen hanterar:

Arbetare på Ö-varvet svetsar

Säkerhetsgruppen hanterar:

SÄK 20

Föreningen Sveriges Varv, med arbetsmiljöverkets benägna tillstånd, har under 2019 beslutat att i tillägg till Arbetsmiljöverkets väglednings­dokument, som sitt eget säkerhetsreglemente SÄK 20 tillämpa nämnda ”Arbeten på fartyg” i uppdaterad och moderniserad form.

För mer info läs SÄK 20

Säkerhetspolicy

Denna policy omfattar säkerhetsarbete inom Simrishamns varv AB och beskriver:

Vårt säkerhetsarbete syftar till att förhindra att företaget, våra anställda, kunder och andra samarbetspartners drabbas av skada.

VD är ytterst ansvarig för säkerheten inom Simrishams varv AB. 

Säkerhetspolicyn omfattar alla delar inom Simrishamns varv AB inklusive kontakter med externa intressenter.

Snabba fakta

Snabba fakta

Slip

Slipen tar upp fartyg på 0 ton, 60 meters längd och max 10,4 meter i bredd.
Slipvagnen kan delas så att flera fartyg kan tas upp samtidigt.

Upptagningsvagn
Roodbergh upptagningsvagn för mindre båtar upp till 47 ton.

Vattenbläster
Vattenbläster max 2500 bar med reningsanläggning för processvattnet.

Mobilkran
Egen mobilkran med max 10 tons lyftkapacitet.

Truck och lastmaskin

Metallbearbetning
De flesta maskiner för metall­bearbetning såsom svarv, fräs, borr och kilspårsmaskin med mera.

Vakuumtank
Egen vakuumtank med en kapacitet på 5000 liter för rengöring av både vått och torrt.

Simrishamns varv - Orange båt

Slip

Slipen tar upp fartyg på 0 ton, 60 meters längd och max 10,4 meter i bredd.
Slipvagnen kan delas så att flera fartyg kan tas upp samtidigt.

Upptagningsvagn
Roodbergh upptagningsvagn för mindre båtar upp till 47 ton.

Vattenbläster
Vattenbläster max 2500 bar med reningsanläggning för processvattnet.

Mobilkran
Egen mobilkran med max 10 tons lyftkapacitet.

Truck och lastmaskin

Metallbearbetning
De flesta maskiner för metall­bearbetning såsom svarv, fräs, borr och kilspårsmaskin med mera.

Vakuumtank
Egen vakuumtank med en kapacitet på 5000 liter för rengöring av både vått och torrt.

Unsplash
Unsplash

Kunder

Ofta är våra kundrelationer väldigt långa och över generationer, vårt mål är att över tid vara en pålitlig leverantör som tar till sig kundernas önskemål och behov på ett positivt sätt.
Vårt mål är att vara leverantören

Historik

Simrishamns Varv startades i Skillinge som Skillinge Marin och Maskin och var en reparationsverkstad som i huvudsak reparerade fiskebåtar. Efter några år flyttades verksamheten till Simrishamn och bytte namn till Marincenter Syd.

Simrishamns varv - historia
Simrishamns varv - historia

Sedan 2004 är vi kända som Simrishamns Varv och är ett komplett varv som reparerar, servar och underhåller små och stora båtar där kunderna är privatpersoner, fiskare, rederier eller statliga myndigheter.

Sedan 2015 ingår vi Ö-borgen. Ö-borgen är ett marinföretag som ligger på Öckerö i Göteborgs skärgård.

Öckeröborgen driver flera andra företag inom bolaget, bland annat Ö-varvet, Hasslö Varv, Berg Marin, Power House, Imatech Marin & Industri samt Marine Parts Europe.

Simrishamns varv - historia